Publicaties

De eigenaar van Draad, Mieke Dadema, deelt haar kennis graag. Daarom levert zij een bijdrage aan het opleiden van mensen, het schrijven van artikelen en boeken, het geven van interviews en podcasts. Op deze pagina staan enkele van haar publicaties.

Ik heb er recht op!

Ja, ik heb er recht op. Die hoor je als schadebehandelaar best vaak van een klant. Waar betaal ik al die jaren dan voor als dit niet verzekerd is? Is er nog zo ééntje. Wat mij fascineert aan onze branche, is dat we veel geld,

Leidraad IT-risico’s Volmacht en hoe te kijken naar uitbesteding

In september 2021 kwam de nieuwe Leidraad IT-risico’s Volmacht uit. NVGA en het Verbond van verzekeraars kregen veel vragen vanuit zowel verzekeraars al gevolmachtigden over de IT-risico’s en hebben daarom deze leidraad opgesteld. De leidraad geeft richting aan hoe om te gaan met de risico’s

De duurzaamheidsspagaat

In deze column een spagaat. Duurzaamheid! Iedereen heeft het erover. Verzekeraars willen een verantwoord beleggingsbeleid. Ze onderzoeken hoe klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar kan blijven. Er bestaan maatschappelijk-verantwoord-ondernemen- convenanten en initiatieven in de hele markt. Probleem is alleen dat ik niet zo veel zie gebeuren in

Een nieuw sjabloon poolovereenkomst volmacht. Wat is er veranderd?

In 2021 hebben de NVGA en het Verbond een nieuw sjabloon poolovereenkomst én een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (vsv) gelanceerd. In dit artikel bekijken we wat er nieuw is en wat er aangepast is in de poolovereenkomst. Daarna kijken we naar wat er veranderd is in de

Feiten of meningen?

Ruzie hebben of zoeken door tegenstellingen uit te buiten is niet zo ingewikkeld. Iedereen heeft zijn mening vanuit het eigen perspectief. Als we die meningen nu eens terugbrengen naar de feiten, wat blijft er dan over van de tegenstellingen? En wat kunnen we dan leren

Naselectie: saai is soms gewoon goed

De rendementen op particuliere schadeverzekeringen bij de Nederlandse verzekeraars staan er een stuk beter voor dan enkele jaren geleden. Destijds struikelden de autoverzekeraars over elkaar heen met forse premieverhogingen op motorrijtuigenverzekeringen, in de jaren die volgden werden jaar op jaar premieverhogingen aangekondigd van tien tot

Podcast: Standplaats Wereld

Mieke Dadema begon haar carrière als teamleider bij DAS Rechtsbijstand en inmiddels is ze Directeur Volmacht en Inkoop bij Gouda en Bredius. Daarnaast staat ze sinds kort op de 81e plek in de top 100 meest invloedrijke vrouwen in de verzekeringsbranche. We spreken over haar

Interview NVGA magazine cijfers 2019

Vorig jaar is de Werkgroep Toekomstbestendige Volmachtketen, samengesteld uit verzekeraars en gevolmachtigden, opgericht met als doel eenduidigheid in de gebruikte cijfers in de volmachtmarkt en het gezamenlijk publiceren van marktrapportages. Werkgroepleden Adéle Jeuken en Mieke Dadema geven een nadere toelichting.

Coronavirus en verzekeringen

Corona is de krans van licht rond de zon tijdens een volledige zonsverduistering. Daaraan heeft het coronavirus (COVID-19), zijn naam te danken: aan de krans rond de virusdeeltjes. Die poëtische krans van licht heeft daardoor helaas een duistere betekenis gekregen en geleid tot paniek over

De zin en onzin van onverzekerbare risico’s

Afgelopen zomer startte een discussie over onverzekerbare risico’s. Het Financieele Dagblad (FD) schreef op 3 juli 2018 dat verzekeraars de risico’s van taxichauffeurs, veehouders, dakdekkers en verloskundigen niet langer willen verzekeren. Solvency II werd als belangrijkste reden genoemd, omdat slechte resultaten zouden leiden tot het

Fijn dat je er bent! Je weet dat ze er zijn: cookies. Wij gebruiken alleen de cookies van Google Analytics. Die zijn volledig geanonimiseerd en daarom plaatsen wij die zonder toestemming. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers er zijn en rapportages te krijgen over hoe de bezoekers de website gebruiken.