Feiten of meningen?

Abcoude 19/11/2021 Mieke Dadema - Foto Raphael Drent
Ruzie hebben of zoeken door tegenstellingen uit te buiten is niet zo ingewikkeld. Iedereen heeft zijn mening vanuit het eigen perspectief. Als we die meningen nu eens terugbrengen naar de feiten, wat blijft er dan over van de tegenstellingen? En wat kunnen we dan leren van die feiten? In mijn columns - die ik op regelmatige basis ga schrijven - zal ik onderwerpen uitpluizen op feiten en meningen.

In deze column neem ik de schadeafwikkeling op zakelijke verzekeringen na de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer onder de loep.

APC kwam in augustus als eerste in de media. Aangezwengeld door een aantal boze klanten (Volkskrant 01-08-2021) “Heynen staat beslist niet alleen.

Restaurant Le Baroque, café Pub Henry VIII, Grieks restaurant Christos, Brasserie Royal: welke hotelier of café restauranteigenaar je ook spreekt, ze liggen allemaal overhoop met de verzekering. Waar de firma’s in particuliere gevallen welwillend de portemonnee trekken, ligt dat voor deze ondernemers anders. Het grote twistpunt: wat voor soort water heeft de ravage veroorzaakt? Voor schade door neerslag of rioolwater (‘verticaal water’) is men verzekerd. Maar sommige verzekeraars claimen dat er sprake is van ‘horizontaal water’ – water dat via de drempel binnenkomt – en weigeren vooralsnog uit te keren.” Ferry Philippi (47) vindt dat niet te verkroppen.

APC werd in verband gebracht met Lloyds, wat in deze kwestie helemaal niet waar was (feit: de verzekering liep in volmacht bij een Belgische verzekeraar). De schades werden in eerste instantie afgewezen. APC reageerde (AMweb 03-09-2021): “Er was hevige regenval die soms via de straat binnendrong, soms via het dak, soms via de toiletten en ga zo maar door. De overstroming van de Geul gaf vervolgens de genadeklap. Dan is het ingewikkeld om uit te zoeken welke verzekerde wel of geen beroep kan doen op dekking. Dat moet je echt per schadegeval bekijken.” Daar kun je dan ook wel weer wat van vinden natuurlijk, ieder schadegeval moet volgens mij altijd individueel worden bekeken, maar dat is dan mijn mening.

Feit is dat APC bijna alle 60 ondernemers die verzekerd waren, uiteindelijk een (gedeeltelijke) schade-uitkering heeft verleend. De kop van 1Limburg.nl (27- 08-2021) was: verzekeraar zwicht. Ik weet niet of APC is gezwicht of coulance halve heeft uitgekeerd of dat ze in eerste instantie een andere beoordeling hadden gedaan. Wat ik wel weet is dat de schade is uitgekeerd en er nergens meer in de media is gesproken over die schade-uitkering en dat de ondernemers weer door konden met opruimen en hun werk oppakken.

Dan de mening van burgemeester Prevoo van Valkenburg in het AD van (AD 26-09-2021): Er is nieuw ‘gespuis’ in zijn gemeente. Of nou ja: dit gespuis laat zich juist niet meer zien sinds de boel onder water stond. “Onder de verzekeraars is een aantal beursfondsen: de zogenaamde exotische polissen. Die wil ik bij deze graag even noemen: Lloyds, Chubb en AON. Ondernemers waren in de veronderstelling dat ze goed verzekerd waren bij deze bedrijven.” Nou die tekst werd gretig opgepakt door de pers, vooral de term gespuis was er eentje die het lekker deed in de media.

Feit: Aon is geen verzekeraar. Feit: Lloyd’s Europe, waarvan de juridische naam Lloyd’s Insurance Company N.V. (LIC) is, is een te Brussel gevestigde Europese non-life verzekeraar. LIC heeft op dit ogenblik een outsourced model naar Lloyd’s of London wat op zichzelf voor veel verwarring zorgt. Dat model gaan ze nu aanpassen. Feit: overstromingsschade is meestal niet gedekt op zakelijke verzekeringen. Zie onderstaande dekkingsoverzichten die het Verbond (in algemene zin) heeft samengesteld. Feit: het ging hier om polissen die ondergebracht waren via Lloyds Europe via een coverholdership en niet Lloyds of Londen. Mening: dat is misschien wel erg moeilijk uit te leggen aan een burgemeester, maar toch.

Nog een feit: een ondernemer moet altijd worden bijgestaan door een verzekeringsadviseur bij het tot stand komen van zo’n zakelijke verzekering. Feit: die verzekeringsadviseur moet de klant goed adviseren over wat wel en niet gedekt is en welke risico’s de klant loopt. En nog een feit: de klant maakt vervolgens een eigen afweging op wat hij wel of niet wenst te verzekeren. (Ik zeg niks hé, maar ergens voelt dit stiekem als een mening, maar het is wel een feit).
APC had het media gedoe inmiddels opgelost, maar Lloyds Europe had nog niet gereageerd, dus volgde op 15 oktober (Amweb) het bericht dat ze: bezig zijn met het treffen van een schikking en daarbij aansluiten bij de ‘grijze’ zone waarbij gekeken wordt naar praktijk van de Nederlandse verzekeraars, die alsnog schade vergoeden bij overstroming van niet-primaire waterkeringen, mits er ook sprake is geweest van overvloedige neerslag.

Ik ben maar eens gaan bellen, het merendeel van de claims (het zijn er om en nabij 70 in totaal, inclusief die van APC, dus er wordt dubbel geteld in de media) kent gewoon geen dekking, er was sprake van een niet gedekt evenement. Daarnaast is er een aantal twijfelgevallen over, zo’n 20 stuks. Daarbij kan mogelijk worden gezegd dat het inderdaad ging om schade als gevolg van het falen van een secundaire kering en dat er dus mogelijk wel dekking kan zijn. Het is belangrijk om dit nog verder goed uit te zoeken. Feit is namelijk dat er geen premie is betaald voor het overstromingsrisico, dus hoe zuur dat misschien ook mag zijn, dan is er ook geen gedekte schade. We wachten het nog even af.

Wat kunnen we hiervan leren?

Een heleboel meningen en een aantal feiten. Wat kunnen we hier nu van leren? Wat kunnen we beter doen de volgende keer? Als je de media opzoekt, check je feiten en zorg dat je snapt waar je het over hebt. Ook al is het je vak niet, zorg dat je jezelf goed laat informeren (meneer de burgemeester, het is lastig, dat snap ik: wie is een verzekeraar, wie een assuradeur en wie een makelaar of adviseur, maar dat kun je checken voor je iets roept). Vervolgens de klant. Die moet zich realiseren dat er zaken ook niet zijn gedekt en zelf kritisch zijn op zijn verzekeringen: wat heb ik nodig, wat niet? Overstroming is een redelijk voor de hand liggende uitsluiting, die al drie keer eerder voor is gekomen in het gebied, dus even aandacht voor de verzekering. Misschien wil je er niet mee bezig zijn, maar doe het toch maar eens. En dan de verzekeringsadviseurs en -makelaars: doe je werk, zorg dat je klant de beste dekking heeft die er is voor zijn risico en maak het heel duidelijk aan je klant als een dekking niet te halen is in de markt. Als laatste de verzekeraars: wijs niet zomaar af, ga niet op de automatische-polisvoorwaarden- piloten-stand en schat de situatie goed in. Dat is je werk, dat is je maatschappelijke belang, ook al kost dat meer tijd. Al met al hebben we ons prima vermaakt met smurrie naar elkaars hoofd te gooien in de pers. En misschien is dat wel nodig hoor, om je gelijk te halen in deze tijden. Ook gun ik iedereen een schade-uitkering bij zo’n heftige gebeurtenis als deze overstroming. Maar al met al denk ik dat we naar de feiten moeten kijken en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt én zijn eigen werk beter doet! Laten we zorgen dat iedereen tevreden is of wordt in plaats van media aandacht zoeken. Ik denk dat we allemaal heel blij kunnen zijn dat we in Nederland wonen en (over het algemeen) gewoon onze schade krijgen uitbetaald. Zo niet, en dat geldt voor een klein aantal klanten, dan hebben die gewoon geen dekking. Maar goed, dat is mijn mening.

Ruzie hebben of zoeken door tegenstellingen uit te buiten is niet zo ingewikkeld. Iedereen heeft zijn mening vanuit het eigen perspectief. Als we die meningen nu eens terugbrengen naar de feiten, wat blijft er dan over van de tegenstellingen? En wat kunnen we dan leren van die feiten? In mijn columns – die ik op regelmatige basis ga schrijven – zal ik onderwerpen uitpluizen op feiten en meningen.

Documenten


Fijn dat je er bent! Je weet dat ze er zijn: cookies. Wij gebruiken alleen de cookies van Google Analytics. Die zijn volledig geanonimiseerd en daarom plaatsen wij die zonder toestemming. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers er zijn en rapportages te krijgen over hoe de bezoekers de website gebruiken.